Regulamin treningu EMS

REGULAMIN TRENINGU PERSONALNEGO EMS W BODYBAR

1.    Za wyjątkiem treningu pokazowego, przeprowadzenie treningu personalnego EMS odbywa się po wcześniejszym wykupieniu pakietu treningów (4,8,12 lub16) lub opłaceniu jednorazowego treningu.

2. Trening pokazowy jest bezpłatny, tylko w sytuacji gdy osoba trenująca wykupi wybrany pakiet treningów, w przeciwnym razie koszt treningu pokazowego wynosi 50 zł zgodnie z cennikiem Bodybar dostępnym na stronie internetowej.

3.    Przy wykupieniu treningów określa się datę ważności pakietu, bez możliwości jego przedłużenia – dla 
4 i 8 treningów jest to okres miesiąca, dla 12 i 16 jest to okres 2 miesięcy, liczone od daty pierwszego treningu pakietowego

4.    Godzina i dzień treningu zostaje uzgodniona przez obie strony.

5.    Jeżeli osoba spóźni się na trening więcej niż 15 min, trener może odmówić przeprowadzenia treningu.

6.    Trening personalny może być odwołany przez obie strony  dzień wcześniej (24 godziny)  przed 
umówionym spotkaniem. Odwołanie może nastąpić smsowo lub telefonicznie.

7.    W przypadku odwołania treningu przez osobę trenujacą w czasie krótszym niż 24 godziny, trening 
uznaje się za odbyty i schodzi z puli wykupionego pakietu treningów EMS.

8.    W razie odwołania treningu  przez trenera w czasie krótszym niż dzień , trener zobowiazuje się do przeprowadzenia dodatkowego treningu za darmo.

9.    1,5 godziny przed planowanym treningiem osoba trenująca zobowiązuje się do zjedzenia posiłku.

10.    Trener zobowiązuje się do przygotowania planu treningu na każde spotkanie.

11.     W trakcie obowiązywania wykupionego pakietu treningów EMS, osobie trenującej przysługują ceny jak dla posiadaczy Kart Stałego Klienta Bodybar na usługi beauty oraz:

- dla kobiet: jedna bezpłatna stylizacja brwi
- dla mężczyzn- jeden bezpłatny manicure męski